Wij zijn stichting STOER. Stichting STOER ondersteunt senioren met het langer gezond, vitaal en zelfstandig thuis wonen. We werken als kenniscentrum en netwerkpartner voor en in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over het ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. Van aanpassingen in uw woon- of leefsituatie tot en met (weer) onder de mensen komen en een leuke dagbesteding vinden.

STOER voert diverse projecten uit: De wijkgerichte huisbezoeken voor Vitaal & Veilig Thuis, de maatwerk huisbezoeken van onze Vrijwillige ouderenadviseurs en woonadvies bij Mijn Huis Mijn Toekomst. Ook organiseren we jaarlijks een activiteit voor de Dag van de Ouderen. 

Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat we doen? En wat onze vrijwilligers voor u kunnen betekenen? We hebben de belangrijkste informatie op deze website voor u onder elkaar gezet.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Wilt u advies om uw huis  levensloopbestendig te maken? Wij helpen u (55plussers) graag op weg en geven u handige woontips. Ook kunt u een deel van de aanpassingen vergoed krijgen. Meer weten? Lees hier verder over Mijn Huis Mijn Toekomst.
Hoe is uw woon- en leefsituatie? We gaan graag met u in gesprek over uw huidige situatie en met een blik op uw toekomst. Dit doen wij wijkgericht. Meer weten? Lees hier verder over Vitaal en Veilig Thuis.
Zoekt u iemand die uw vragen rondom ‘ouder worden’ kan beantwoorden? Of zoekt u een luisterend oor? Onze vrijwillige ouderenadviseurs staan voor u klaar met raad en daad. Meer weten? Lees hier verder over de vrijwillige ouderenadviseurs.
Ouder worden mag gevierd worden. Dat is precies wat we jaarlijks doen op de Dag van de Ouderen! In 2023 vieren de deze dag op maandag 2 oktober met een pakkend programma.
Meer weten? Lees hier verder  over de Dag van de Ouderen.

Met het project Vitaal & Veilig Thuis richten we ons op 70 plussers in de gemeente Rheden en 75 plussers in de gemeente Rozendaal. 

Van april 2024 t/m ca. april 2025 bezoeken wij de senioren in Velp-Noord. Per deelgebied worden 70plussers aangeschreven en uitgenodigd om mee te doen.

Waarom is meedoen aan Vitaal & Veilig Thuis iets voor mij?
Vitaal & Veilig Thuis past bij u als u behoefte heeft aan een overzichtelijk totaalplaatje van uw woon- en leefsituatie. Woont u prettig? Hoe ziet u de toekomst? Wat heeft u nodig om langer gezond en zelfstandig thuis te wonen? Op deze vragen krijgt u antwoord, zodat u zeker weet hoe u ervoor staat.

Hoe gaat het in zijn werk:
 Inwoners (70+ of 75+) worden middels een brief van de gemeente uitgenodigd om mee te doen aan Vitaal & Veilig Thuis.
Als u meedoet komt een van onze speciaal getrainde vrijwilligers bij u thuis om met u in gesprek te gaan. Waar nodig krijgt u direct praktisch advies of wordt u doorverwezen.

Welk soort vragen worden er aan mij gesteld?
Om een totaalbeeld van uw situatie te krijgen, stellen we veel verschillende vragen. De thema’s die we samen met u bespreken zijn:

 • Wonen
 • Veiligheid
 • Gezondheid en welzijn
 • Sociale contacten
 • Daginvulling
 • Ondersteuning
 • Financiën
 • Blik op de toekomst

 

Wat gebeurt er met mijn antwoorden en gegevens?
De resultaten van het vraaggesprek en de bijbehorende informatie krijgt u later in een samenvatting thuisbezorgd, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.
Daarnaast gebruiken we uw antwoorden om de gemeente en andere samenwerkingspartners te adviseren. Dat doen we geanonimiseerd: niemand kan zien van wie de gegevens afkomstig zijn.
Uw antwoorden, en die van vele andere senioren in uw dorp en wijk, geven een goed beeld van de leefsituatie, behoeften en wensen van 70 of 75-plussers. Daardoor krijgen STOER en beiden gemeenten beter inzicht in wat er speelt bij de doelgroep. Het is een uitgelezen kans om seniorenbehoeften op de kaart te zetten

Wat kost het om deel te nemen aan dit project?
U kunt gratis deelnemen aan Vitaal & Veilig Thuis – het kost u dus helemaal niets, behalve een beetje van uw tijd.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Vitaal & Veilig Thuis en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Door het ouder worden belandt u in een nieuwe levensfase. Dat roept veel vragen op. Het is niet altijd duidelijk hoe en door welke organisatie u het beste verder geholpen kunt worden. Onze Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) hebben elk hun eigen expertise – samen kunnen zij op vele vragen en thema’s antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Wanneer kan ik gebruik maken van een VOA?
Als u een vraag heeft over het ouder worden: van uw woonsituatie tot uw nalatenschap, van leuke activiteiten en hobby’s zoeken tot omgaan met verlies. Wij helpen u door met u ‘aan de keukentafel’ het gesprek aan te gaan en de echte vraag boven tafel te krijgen, zodat de voorgestelde oplossing goed bij u past.
Onze VOA’s zijn onafhankelijk, geschoold en hoeven niet binnen de kaders van een organisatie te denken. Hierdoor kunnen ze op de juiste wijze ondersteuning op maat bieden. Soms kunnen ze direct een antwoord op uw vraag geven, soms wijzen ze de juiste weg naar andere personen of instanties. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Wat kost het om gebruik te maken van een VOA?
De hulp en adviezen die u krijgt in een traject zijn voor u helemaal gratis.

Hoe ziet een traject met een VOA er uit?
Allereerst zoeken we op basis van uw vraag de juiste match met een van onze vrijwilligers: wie kan u het beste helpen op basis van zijn of haar expertise. Daarna volgen er een of meerdere gesprekken met u om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Zodra het plaatje compleet is, geven we u advies en verwijzen we eventueel door. Als uw vraag beantwoord is, sluiten wij het traject.

Voorbeelden

 • Ik ontvang rekeningen die ik niet begrijp. Wie kan mij adviseren?
 • Moet ik een testament opstellen of kan ik zelf een briefje schrijven?
 • Ik heb mijn partner verloren en voel me vaak eenzaam. Hoe kom ik weer meer onder de mensen?
 • Kan ik hulp krijgen bij een keukentafelgesprek?
 • Ik heb steeds meer moeite met traplopen in huis. Is hier een oplossing voor?
 • Waar en hoe vraag ik thuishulp aan?

Kan ik ook ‘voor’ of ‘namens’ iemand gebruik maken van een VOA?

Ook familie, vrienden en kennissen kunnen advies vragen aan een van onze vrijwilligers om iemand uit onze doelgroep te helpen. Neem daarvoor contact op, zodat wij goed de mogelijkheden met u kunnen doorspreken.

Wat is het verschil tussen de Vrijwillige Ouderenadviseurs en het Vitaal & Veilig Thuis project?
In het project Vrijwillige Ouderenadviseurs wordt u geholpen met een specifieke, meer diepgaande vraag waar maatwerk voor nodig is.
Vitaal & Veilig Thuis is eenmalig en draait om het totaalplaatje. Aan de hand van een speciaal ontwikkelde vragenlijst wordt uw leefsituatie in kaart gebracht.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Vrijwillige Ouderenadviseurs en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Veel senioren blijven graag in het huis waar ze al jaren wonen. Het project Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) helpt u uw woning levensloopbestendig te maken. Een speciaal getrainde vrijwillige woonadviseur bekijkt uw huis met behulp van een checklist. Vervolgens krijgt u advies hoe u uw woning kunt aanpassen zodat hij geschikt blijft voor uw toekomst.

Aan welk soort verbeteringen moet ik denken bij Mijn Huis Mijn Toekomst?
Vooropgesteld: uw huis is uw huis. Binnen uw huis kunnen kleine ingrepen er al vaak voor zorgen dat u makkelijker en prettiger woont. Denk bijvoorbeeld aan de drempels letterlijk wegnemen, of zorgen dat u veiliger kunt douchen.

Is er subsidie beschikbaar voor verbeteringen in mijn huis?
Ja. Mijn Huis Mijn Toekomst is een stimuleringsproject waarbij de gemeente Rheden een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Dit heeft een aantal voordelen. U kunt langer genieten van uw comfortabele huis. U voorkomt mogelijke ongelukken. U krijgt subsidie voor de maatregelen die u treft. De gemeente betaalt 1/3 van de kosten met een maximum van € 650 per huishouden.

Wanneer kan ik meedoen?
U kunt meedoen als u in de gemeente Rheden woont en 55 jaar of ouder bent. Ook heeft u de afgelopen drie jaar geen gebruik gemaakt van Mijn Huis Mijn Toekomst.

 

Op welke manier meld ik me aan?
U kunt zich via de gemeente Rheden aanmelden. Stichting STOER krijgt van de gemeente de namen door van wie geïnteresseerd is in ons project. Dit kan via www.rheden.nl/mhmt of via de antwoordkaart in de folder. Deze folder kunt u bij STOER opvragen.

 

Welke rol speelt stichting STOER?
Stichting STOER helpt u met advies over welke ingrepen er in uw situatie mogelijk zijn om langer thuis te kunnen wonen. Wij helpen u met een speciale checklist, om iedere ruimte in uw huis in kaart te brengen om zo verbetermaatregelen aan u voor te stellen. Op de checklist staat per woningaanpassing een normbedrag. Achteraf stelt de vrijwilliger vast of u de maatregelen heeft uitgevoerd en wordt bij akkoord het bedrag door de gemeente uitbetaald.

Hoe zit het als ik een woning huur?
In de regel moet u eerst contact opnemen met uw verhuurder voordat u aanpassingen in uw woning doet of laat doen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Mijn Huis Mijn Toekomst en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Jaarlijks vieren we in Nederland op 1 oktober het ouder worden. Stichting STOER organiseert op die dag een leuke activiteit voor senioren uit de gemeenten Rheden en Rozendaal. Ieder jaar staat er op deze dag een ander thema centraal die aansluit bij de doelgroep ouderen.

De Dag van de ouderen 2023 was een groot succes. U proeft de sfeer in de onderstaande fotocollages.

 

Wij gaan nu weer aan de slag om voor u op 1 oktober 2024 een mooie dag te organiseren. Deze bieden wij kosteloos aan.

Heeft u andere vragen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Stichting STOER is trots op haar vrijwilligers. Zij  zetten zich al lange tijd in om senioren in Rheden en Rozendaal langer vitaal en zelfstandig thuis te laten wonen. Onze vrijwilligers hebben elk hun expertise, ervaring en levenswijsheid.

Onze vrijwilligers ontvangen regelmatig specifieke trainingen om goed voorbereid te zijn op wat zij kunnen tegenkomen, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen gaan.

STOER waardeert haar vrijwilligers, dit uit zich onder andere door:

 

 • scholing en deskundigheidsbevordering
 • ondersteuning en begeleiding door de (professionele) coördinator
 • reiskostenvergoeding
 • onkostenvergoeding
 • maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten
 • attenties tijdens feestdagen en verjaardagen

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs:

 • Willy Reinten
 • Hetty Baltus
 • Yvonne Versteege

 

 

 

 Vitaal & Veilig Thuis: 

 • Ineke van Essen
 • Liesbeth Reynders
 • Gosien Huisman
 • Teun de Weger
 • Marijke Bruil
 • Els Verhaagen
 • Annet Knol
 • Rolinka Buitenlaar
 • Wilfred Gibson
 • Ted de Greef

 

 

 

Mijn Huis Mijn Toekomst:

 • Hetty Baltus
 • Yvonne Versteege
 • Willy Reinten
 • Teun de Weger
 • Els Verhaagen

 

 

 

Dag van de ouderen: 

 • Hein Hoek
 • Petra Wolfert
 • Ineke van Essen
 • Marijke Bruil
 • Bart Muis

 

 

 

Wilt u het verschil maken? Vindt u het fijn om ouderen handvatten te geven en een luisterend oor te bieden? Word dan vrijwilliger bij stichting STOER. Samen met onze andere vrijwilligers draagt u bij aan dat senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Voor onze gezellige huisbezoeken zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Een veelzijdige en zinvolle functie, waarin u uw eigen agenda kan beheren. Zou vrijwilliger worden iets voor u zijn? Hier vindt u meer informatie over wat vrijwilliger worden bij stichting STOER precies betekent.

Wat vragen wij?

STOER biedt boeiend, uitdagend en afwisselend vrijwilligerswerk die veel voldoening geeft. Daarvoor vragen wij mensen die het volgende kunnen bieden:

 • sociaal en betrouwbaar
 • goed kunnen samenwerken op basis van heldere afspraken
 • affiniteit met de doelgroep ouderen
 • inlevingsvermogen
 • een aantal 1 dagdelen per maand beschikbaar voor het afleggen van een huisbezoek
 • minimaal 1 x per maand beschikbaar voor vrijwilligersoverleg
 • digitaal vaardig
 • vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige gegevens
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd
 • bereidheid tot het volgen van (bij)scholing

STOER heeft een eigen vrijwilligersbeleid. Met de vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Wat bieden wij?

 • scholing en deskundigheidsbevordering
 • ondersteuning en begeleiding door de (professionele) coördinator
 • reiskostenvergoeding
 • onkostenvergoeding
 • maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten (delen van elkaars kennis en kunde, en gezelligheid)
 • attenties tijdens feestdagen en verjaardagen
 • vrijwilligersverzekering

Wij zijn op zoek naar

 • Vrijwilligers die op huisbezoek willen gaan, inwoners willen ondersteunen met een gesprek, met een luisterend oor en advies
 • Bezorgers voor het rondbrengen van de adviesrapporten, en andere informatie, bij de deelnemers aan Vitaal & Veilig Thuis.
 • Hulp op kantoor met hand- en spandiensten

Heeft u interesse in één of meerdere van deze vrijwilligerstaken?
Dan kunt u contact opnemen met Heidi Nusselder via info@stichtingstoer.nl of telefonisch via 06-11608924.
Of u kunt per mail contact opnemen via onderstaande contact-button:

Het doel van stichting STOER is het activeren en initiëren van vrijwilligersprojecten ten behoeve van zelfstandig wonende senioren. Alle projecten van de stichting hebben een preventief karakter.

STOER wil senioren zo lang mogelijk in hun eigen- woon- en leefomgeving  laten wonen door het verstrekken van informatie, advies en eventuele doorverwijzing. Centraal hierbij staat de visie dat de inwoners van beide gemeenten heel goed in staat zijn voor zichzelf en voor hun (kwetsbare) medeburgers op te komen en te zorgen.

STOER is een zelfstandige stichting met eigen taken, verantwoordelijkheden en middelen. Voor de uitvoering van de diverse projecten ontvangt stichting STOER jaarlijks subsidie van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Hieronder vindt u een overzicht van onze vrijwillige bestuursleden en onze professionele medewerkers.

Heidi Nusselder
coördinator
heidinusselder@stichtingstoer.nl

026-3611975

(06) 11 60 89 24

Wilma Huijzers
projectmedewerker
info@stichtingstoer.nl

026-3611975

(06) 82 20 28 95

Gerda van de Beeten
voorzitter

bestuur@stichtingstoer.nl

Gerda Teunissen Van Manen
secretaris

bestuur@stichtingstoer.nl

Margriet Schuringa
penningmeester

bestuur@stichtingstoer.nl

Kees Verspui
algemeen bestuurslid

bestuur@stichtingstoer.nl

Ruud Kalse
algemeen bestuurslid

bestuur@stichtingstoer.nl

Gerry van Haren
algemeen bestuurslid

bestuur@stichtingstoer.nl

Heeft u een verzoek gericht aan de organisatie, het bestuur of wilt u iets weten over onze projecten? U kunt stichting STOER bereiken via de volgende gegevens.


Stichting STOER
Adres: Nieuw Schoonoord 2, 6881 TV Velp
Telefoon: 026-3611975 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: info@stichtingstoer.nl


Direct in contact met onze coördinator?
Kent u iemand of bent u iemand met een directe (hulp)vraag of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? In deze gevallen kunt u direct contact opnemen via 06-11608924  (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).


Heeft u andere vragen?
Heeft u andere vragen, stuurt u dan een mail naar onderstaand mailadres. Wilt u dat stichting STOER telefonisch contact met u opneemt, dan kunt u een mail sturen naar onderstaand mailadres, met daarin uw naam en telefoonnummer, dan neemt een medewerker van stichting STOER contact met u op.
E-mail: info@stichtingstoer.nl


Wilt u zich aanmelden voor de Dag van de Ouderen?
Wilt u zich opgeven voor de komende Dag van de Ouderen? Stuurt u dan een mail naar onderstaand mailadres, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
E-mail: administratie@stichtingstoer.nl

 


Portretten vrijwilligers en medewerkers:
© Marc Pluim Fotografie, Velp
Overige beelden: Wim de Knegt
Website © 2024, Neo en Co, Velp
Dinsdag 7 mei 2024:
Stoer is on tour! Inloop in De Ontmoetingskerk in Dieren. U bent tijdens de Senioren Huiskamer welkom van 10.30 -12.00 uur voor een gesprek en antwoord op uw vragen. Adres: Admiraal Helfrichlaan 54, 6952 GJ Dieren.
Vanaf 15 mei 2024:

Start 70+ huisbezoeken in Velp-Noord, na aanmelding (Vitaal en veilig thuis).

Woensdag 5 juni 2024:
Stoer is on tour! Inloop in De Serre in Rozendaal. U bent tijdens ontmoetingsochtend welkom van 10.00 -12.00 uur voor een gesprek en antwoord op uw vragen. Adres: Kerklaan 15.
Woensdag 21 augustus 2024:

Stoer is on tour! Wij geven een presentatie in de Bibliotheek in Velp. U bent  welkom van 10.30 -12.00 uur voor een informatie en antwoord op uw vragen. Adres: Den Heuvel 32, 6881 VE Velp

Donderdag 26 september 2024:

Stoer is on tour! Wij geven een presentatie in het Inloophuis in Dieren. U bent  welkom van 13.30 uur voor een informatie en antwoord op uw vragen. Adres: Van der Duyn van Maasdamstraat 63, 6951 DS Dieren

Dinsdag 1 oktober 2024:
Dag van de ouderen. Programma volgt!
Donderdag 17 oktober 2024

Stoer is on tour! Wij geven een presentatie in De Soos in Spankeren. U bent  welkom van 14.00 -16.00 uur voor een informatie en antwoord op uw vragen. Adres: Loohof 65, 6956 CP Spankeren  

Donderdag 11 november 2024

Stoer is on tour! Wij geven een presentatie bij de ontmoetinsgroep Rhejes Proate. U bent  welkom van 10.00-12.00 uur voor een informatie en antwoord op uw vragen. Adres: Dorpshuis in Rheden.

In 2025 vervolgen wij weer onze Toer.

nieuwsbericht 21 augustus 2023

nieuwsbericht 30 juni 2023

nieuwsbericht 28.11.2022

nieuwsbericht 02.07.2022
Rookmelders al geplaatst?
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders in uw huis te plaatsen. Heeft u ze al geplaatst? Wilt u meer informatie over het aanschaffen en/of plaatsen van de rookmelders, kijk dan op deze website.

 

 

 


Portretten vrijwilligers en medewerkers:
© Marc Pluim Fotografie, Velp
Overige beelden: Wim de Knegt
Website © 2024, Neo en Co, Velp