Wij zijn stichting STOER. Stichting STOER ondersteunt senioren met het langer gezond, vitaal en zelfstandig thuis wonen. We werken als kenniscentrum en netwerkpartner voor en in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over het ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. Van aanpassingen in uw woon- of leefsituatie tot en met (weer) onder de mensen komen en een leuke dagbesteding vinden.

STOER voert diverse projecten uit: Vrijwillige ouderenadviseurs, Vitaal & Veilig Thuis, Mijn Huis Mijn Toekomst. Ook organiseren we jaarlijks een activiteit voor de Dag van de Ouderen.

Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat we doen? En wat onze vrijwilligers voor u kunnen betekenen? We hebben de belangrijkste informatie op deze website voor u onder elkaar gezet.

Zoekt u actuele berichten? Kijk dan ook even bij onze rubriek agenda & nieuws.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Stichting STOER voert diverse projecten uit, elk met als doel onze doelgroep langer gezond en vitaal thuis te laten wonen. Samen met de gemeenten Rheden en Rozendaal én onze netwerkpartners zorgen we ervoor dat u antwoord krijgt op uw vragen. Door onze kennis en ervaring kunnen wij samen met u de échte vraag bepalen en u de weg wijzen naar geschikte hulp of ondersteuning.

Ouder worden betekent vaak dat er allerlei veranderingen op u af komen. Misschien krijgt u meer moeite met traplopen, of heeft u hulp in de huishouding nodig. Het kan ook zijn dat uw inkomen verandert, of dat u goed voorbereid wilt zijn op wat er moet gebeuren als u er niet meer bent. Juist omdat het ouder worden zo verschillend beleefd wordt, hebben wij verschillende projecten die u kunnen helpen.

Vitaal & Veilig Thuis
Vitaal & Veilig Thuis helpt u om een totaalbeeld te krijgen van uw woon- en leefsituatie. Een speciaal getrainde vrijwilliger neemt een vragenlijst af en spreekt met u over de onderwerpen die aan de orde komen. Uw geanonimiseerde antwoorden dragen ook bij aan het ontwikkelen van passend ouderenbeleid door gemeenten Rheden en Rozendaal. Meer weten? Lees hier verder over Vitaal en Veilig Thuis.

Vrijwillige ouderenadviseurs
Onze vrijwillige ouderenadviseurs hebben elk hun eigen expertise. Er is altijd een vrijwilliger die samen met uw situatie in kaart kan brengen, om u zo de juiste oplossing aan te reiken. Meer weten? Lees hier verder over de vrijwillige ouderenadviseurs.

Mijn Huis Mijn Toekomst
Veel ouderen willen graag in hun eigen huis blijven wonen. Maar wat als bijvoorbeeld het traplopen niet zo makkelijk meer gaat? Er is meer mogelijk dan u denkt. Mijn Huis Mijn Toekomst helpt u de mogelijkheden te zien, zoals aanpassingen in uw huis om het levensloopbestendig te maken. Meer weten? Lees hier verder over Mijn Huis Mijn Toekomst.

Dag van de Ouderen
Ouder worden mag gevierd worden. Dat is precies wat we jaarlijks doen op de Dag van de Ouderen. Ieder jaar kiezen we een ander thema, dat aansluit bij de interesses van senioren.
Meer weten? Lees hier verder  over de Dag van de Ouderen.

Het project Vitaal & Veilig Thuis is de voortzetting van het Huisbezoekproject 70+ (gemeente Rheden) en 75+ (Rozendaal). Dit werd in 2006 gestart als bewonersinitiatief en valt sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van STOER.
Het programma Vitaal & Veilig Thuis zal zich het eerste jaar richten op 70-plussers in Velp, in latere jaren gevolgd door Rozendaal en de andere kernen in de gemeente Rheden.

Huisbezoek
Langer vitaal, gezond en veilig thuis wonen is een belangrijk thema voor veel senioren. Maar op welke manier doet u dat, en welke ondersteuning kunt u daarbij gebruiken? 70-plussers worden middels een brief van de gemeente uitgenodigd om mee te doen aan Vitaal & Veilig Thuis.
Als u meedoet komt een van onze speciaal getrainde vrijwilligers bij u thuis om met behulp van een vragenlijst een totaalbeeld van uw situatie te krijgen. Waar nodig krijgt u direct praktisch advies of wordt u doorverwezen.

Waarom is meedoen aan Vitaal & Veilig Thuis iets voor mij?
Vitaal & Veilig Thuis past bij u als u behoefte heeft aan een overzichtelijk totaalplaatje van uw woon- en leefsituatie. Woont u prettig? Hoe ziet u de toekomst? Wat heeft u nodig om langer gezond en zelfstandig thuis te wonen? Op deze vragen krijgt u antwoord, zodat u zeker weet hoe u ervoor staat. Uw geanonimiseerde antwoorden dragen bij aan het ontwikkelen van passend ouderenbeleid door gemeenten Rheden en Rozendaal.

Welk soort vragen worden er aan mij gesteld?
Om een totaalbeeld van uw situatie te krijgen, stellen we veel verschillende vragen. Bijvoorbeeld of u een rook- of koolmonoxidemelder heeft, maar ook of u fijn woont in uw buurt. Soms vragen we u of u uw antwoord nog verder kunt toelichten, maar als u een vraag echt niet wilt beantwoorden, kan dat natuurlijk ook.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden en gegevens?
We gebruiken uw gegevens om u te koppelen aan de organisaties die u echt verder kunnen helpen mocht u dat willen. Als iemand bijvoorbeeld bang is om te vallen, dan kunnen we doorverwijzen naar een fysiotherapeut voor valtraining.
De resultaten van het vraaggesprek en de bijbehorende informatie krijgt u later in een rapport thuisbezorgd, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. Eventueel met familie, vrienden of buren.
Daarnaast gebruiken we uw antwoorden om de gemeente en andere samenwerkingspartners te adviseren. Dat doen we geanonimiseerd: niemand kan zien van wie de gegevens afkomstig zijn.
Uw antwoorden en die van honderden andere senioren in uw dorp en wijk geven een goed beeld van de leefsituatie, behoeften en wensen van 70-plussers. Daardoor krijgt STOER beter inzicht in wat er speelt bij de doelgroep en dat kan de gemeenten Rheden en Rozendaal helpen om een goed ouderenbeleid te maken.

Wat kost het om deel te nemen aan dit project?
U kunt gratis deelnemen aan Vitaal & Veilig Thuis – het kost u dus helemaal niets, behalve een beetje van uw tijd.

Wat is het verschil tussen dit project en de Vrijwillige ouderenadviseurs?
Vitaal & Veilig Thuis is eenmalig en draait om het totaalplaatje. Wij nemen bij u een speciaal ontwikkelde vragenlijst af. Op basis daarvan krijgt u als het ware een 360 graden overzicht. Vrijwillige ouderenadviseurs helpen u met specifieke vragen waar maatwerk voor nodig is.
Als het nodig is komen zij meerdere keren om samen met u een goede oplossing te vinden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Vitaal & Veilig Thuis en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en te mailen naar: vvt@stichtingstoer.nl

Door het ouder worden belandt u in een nieuwe levensfase. Dat roept veel vragen op. Het is niet altijd duidelijk hoe en door welke organisatie u het beste verder geholpen kunt worden. Onze Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) hebben elk hun eigen expertise – samen kunnen zij op vele vragen en thema’s antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Wanneer kan ik gebruik maken van een VOA?
Als u een vraag heeft over het ouder worden: van uw woonsituatie tot uw nalatenschap, van leuke activiteiten en hobby’s zoeken tot omgaan met verlies. Wij helpen u door met u ‘aan de keukentafel’ het gesprek aan te gaan en de echte vraag boven tafel te krijgen, zodat de voorgestelde oplossing goed bij u past.
Onze VOA’s zijn onafhankelijk, geschoold en hoeven niet binnen de kaders van een organisatie te denken. Hierdoor kunnen ze op de juiste wijze ondersteuning op maat bieden. Soms kunnen ze direct een antwoord op uw vraag geven, soms wijzen ze de juiste weg naar andere personen of instanties. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Wat kost het om gebruik te maken van een VOA?
De hulp en adviezen die u krijgt in een traject zijn voor u helemaal gratis.

Hoe ziet een traject met een VOA er uit?
Allereerst zoeken we op basis van uw vraag de juiste match met een van onze vrijwilligers: wie kan u het beste helpen op basis van zijn of haar expertise. Daarna volgen er een of meerdere gesprekken met u om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Zodra het plaatje compleet is, geven we u advies en verwijzen we eventueel door. Als uw vraag beantwoord is, sluiten wij het traject.

Voorbeelden

 • Ik ontvang rekeningen die ik niet begrijp. Wie kan mij adviseren?
 • Moet ik een testament opstellen of kan ik zelf een briefje schrijven?
 • Ik heb mijn partner verloren en voel me vaak eenzaam. Hoe kom ik weer meer onder de mensen?
 • Kan ik hulp krijgen bij een keukentafelgesprek?
 • Ik heb steeds meer moeite met traplopen in huis. Is hier een oplossing voor?
 • Waar en hoe vraag ik thuishulp aan?

Kan ik ook ‘voor’ of ‘namens’ iemand gebruik maken van een VOA?
Ook familie, vrienden en kennissen kunnen advies vragen aan een van onze vrijwilligers om iemand uit onze doelgroep te helpen. Neem daarvoor contact op, zodat wij goed de mogelijkheden met u kunnen doorspreken.

Wat is het verschil tussen de Vrijwillige Ouderenadviseurs en het Vitaal & Veilig Thuis project?
In het project Vrijwillige Ouderenadviseurs wordt u geholpen met een specifieke, meer diepgaande vraag waar maatwerk voor nodig is.
Vitaal & Veilig Thuis is eenmalig en draait om het totaalplaatje. Aan de hand van een speciaal ontwikkelde vragenlijst wordt uw leefsituatie in kaart gebracht.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Vrijwillige Ouderenadviseurs en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens hier.

Veel senioren blijven graag in het huis waar ze al jaren wonen.  Het project Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) helpt u uw woning levensloopbestendig te maken. Een speciaal getrainde vrijwilliger bekijkt uw huis met behulp van een checklist. Vervolgens krijgt u advies hoe u uw woning kunt aanpassen zodat hij geschikt blijft voor uw toekomst.

Aan welk soort verbeteringen moet ik denken bij Mijn Huis Mijn Toekomst?
Vooropgesteld: uw huis is uw huis. Binnen uw huis kunnen kleine ingrepen er al vaak voor zorgen dat u makkelijker en prettiger woont. Denk bijvoorbeeld aan de drempels letterlijk wegnemen, of zorgen dat u veiliger kunt douchen.

Is er subsidie beschikbaar voor verbeteringen in mijn huis?
Ja. Mijn Huis Mijn Toekomst is een stimuleringsproject waarbij de gemeente Rheden een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Dit heeft een aantal voordelen. U kunt langer genieten van uw comfortabele huis. U voorkomt mogelijke ongelukken. U krijgt subsidie voor de maatregelen die u treft. De gemeente betaalt 1/3 van de kosten met een maximum van € 650 per huishouden.

Wanneer kan ik meedoen?
U kunt meedoen als u in de gemeente Rheden woont en 55 jaar of ouder bent. Ook heeft u de afgelopen drie jaar geen gebruik gemaakt van Mijn Huis Mijn Toekomst.

Op welke manier meld ik me aan?
U kunt zich via de gemeente Rheden aanmelden. Stichting STOER krijgt van de gemeente de namen door van wie geïnteresseerd is in ons project. Dit kan via www.rheden.nl/mhmt of via de antwoordkaart in de folder. Deze folder kunt u bij STOER opvragen.

Welke rol speelt stichting STOER?
Stichting STOER helpt u met advies over welke ingrepen er in uw situatie mogelijk zijn om langer thuis te kunnen wonen. Wij helpen u met een speciale checklist, om iedere ruimte in uw huis in kaart te brengen om zo verbetermaatregelen aan u voor te stellen. Op de checklist staat per woningaanpassing een normbedrag. Achteraf stelt de vrijwilliger vast of u de maatregelen heeft uitgevoerd en wordt bij akkoord het bedrag door de gemeente uitbetaald.

Hoe zit het als ik een woning huur?
In de regel moet u eerst contact opnemen met uw verhuurder voordat u aanpassingen in uw woning doet of laat doen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Mijn Huis Mijn Toekomst en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens hier.

Jaarlijks vieren we in Nederland op 1 oktober het ouder worden. Stichting STOER organiseert op die dag een leuke activiteit voor senioren in ons werkgebied. Ieder jaar staat er op deze dag een ander thema centraal die aansluit bij de doelgroep ouderen.

In 2020 kon de Dag van de Ouderen in verband met corona helaas niet doorgaan. Op 1 oktober 2021 genoten bij Theothorne in Dieren ongeveer 100 ouderen van een gezellige ochtend met onder andere een lezing van boswachter Henri Kleijer over landgoed Middachten. Daarna was er een lunch met muzikale omlijsting door Ben Wissink: muziek van toen voor de jeugd van toen.

Wilt u zich aanmelden voor de komende Dag van de Ouderen? Dat kan via het contactformulier onderaan deze pagina.

Stichting STOER is niets zonder haar vrijwilligers. Zij maken de projecten van STOER mogelijk en zetten zich al lange tijd in om senioren in Rheden en Rozendaal langer vitaal en zelfstandig thuis te laten wonen. Onze vrijwilligers hebben elk hun expertise en maken vaak ook zelf deel uit van onze doelgroep. Daardoor weten zij precies wat er speelt en kunnen ze op basis van hun eigen ervaring en levenswijsheid aansluiten.

Onze vrijwilligers ontvangen regelmatig specifieke trainingen om goed voorbereid te zijn op wat zij kunnen tegenkomen – en natuurlijk om ervoor te zorgen dat onze projecten steeds van hoge kwaliteit zijn. Maar bovenal gaat het om de inzet en enthousiasme die onze vrijwilligers iedere dag aan de dag leggen.

Vrijwilligerswerk is onbetaald en onverplicht, maar niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk wordt gedaan ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen, in georganiseerd verband. Het kan een aanvulling zijn op professionele inzet, maar niet een vervanging hiervan.

STOER waardeert haar vrijwilligers, dit uit zich onder andere door:

 • scholing en deskundigheidsbevordering
 • ondersteuning en begeleiding door de (professionele) coördinator
 • reiskostenvergoeding
 • onkostenvergoeding
 • maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten
 • attenties tijdens feestdagen en verjaardagen

Bart Muis

Ineke van Essen

Henny Kemp

Petra Wolfert-Marstendorp

Marjan Hoeksema

Mieke van Lieshout

Riekje Linnenbank

Klaas Masselink

Willy Reinten

Hetty Baltus

Liesbeth Reynders

Hein Hoek

Corrie Boom

Onze vrijwilligers ervaren het als een bijzonder zinvolle besteding van hun tijd: een bijdrage leveren aan dat senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als vrijwilliger kunt u echt een verschil maken en onze doelgroep de handvatten geven om bijvoorbeeld langer thuis te wonen.

Voor de projecten van STOER zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Zou vrijwilliger worden iets voor u zijn? Hier vindt u meer informatie over wat vrijwilliger worden bij stichting STOER precies betekent.

Wat vragen wij?

STOER biedt boeiend, uitdagend en afwisselend vrijwilligerswerk die veel voldoening geeft. Daarvoor vragen wij mensen die het volgende kunnen bieden:

 • sociaal en betrouwbaar
 • goed kunnen samenwerken op basis van heldere afspraken
 • affiniteit met de doelgroep ouderen
 • inlevingsvermogen
 • minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar
 • digitaal vaardig
 • vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige gegevens
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd
 • bereidheid tot het volgen van (bij)scholing

STOER heeft een eigen vrijwilligersbeleid. Met de vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Wat bieden wij?

 • scholing en deskundigheidsbevordering
 • ondersteuning en begeleiding door de (professionele) coördinator
 • reiskostenvergoeding
 • onkostenvergoeding
 • maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten
 • attenties tijdens feestdagen en verjaardagen
 • vrijwilligersverzekering

Wij zijn op zoek naar:

Huisbezoekers die voor het project Vitaal & Veilig Thuis op huisbezoek willen bij de senioren in Rheden en Rozendaal. Tijdens het huisbezoek gaat u met de bewoner in gesprek en wordt de thuissituatie in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst.
Bezorgers voor het rondbrengen van de adviesrapporten, en andere informatie, bij de deelnemers aan Vitaal & Veilig Thuis.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs die senioren en hun naasten ondersteunen bij hun vragen en problemen, ze doorverwijzen en waar nodig bemiddelen.
Consulenten Mijn Huis Mijn Toekomst die 55+ers in de gemeente Rheden adviseren aan de hand van een checklist over woningaanpassingen.

Heeft u interesse in één of meerdere van deze vrijwilligerstaken?
Dan kunt u contact opnemen met Heidi Nusselder via info@stichtingstoer.nl of telefonisch via 06-11608924.

Het doel van stichting STOER is het activeren en initiëren van vrijwilligersprojecten ten behoeve van zelfstandig wonende senioren. Alle projecten van de stichting hebben een preventief karakter.

Het doel is om senioren zo lang mogelijk in hun eigen- woon- en leefomgeving te kunnen laten wonen door het verstrekken van informatie, advies en eventuele doorverwijzing. Centraal hierbij staat de visie dat de inwoners van beide gemeenten heel goed in staat zijn voor zichzelf en voor hun (kwetsbare) medeburgers op te komen en te zorgen.

STOER is een zelfstandige stichting met eigen taken, verantwoordelijkheden en middelen. Voor de uitvoering van de diverse projecten ontvangt stichting STOER jaarlijks subsidie van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Hieronder vindt u een overzicht van onze vrijwillige bestuursleden en onze professionele medewerkers. 

Gerda van de Beeten
voorzitter
info@stichtingstoer.nl
(06) 21 56 75 47

Gerda Teunissen Van Manen
secretaris
info@stichtingstoer.nl
(06) 20 47 47 08

Ruud Kalse
penningmeester
info@stichtingstoer.nl
(06) 81 20 62 30

 

Vanuit het bestuur van stichting STOER zijn de volgende documenten beschikbaar:

Jaarplan 2022/2023

​Jaarverslag 2022
​Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Heidi Nusselder
coördinator
info@stichtingstoer.nl
(06) 11 60 89 24

Wilma Huijzers
projectmedewerker
info@stichtingstoer.nl
(06) 82 20 28 95

Debbie van Driel
stagiair

Heeft u een verzoek gericht aan de organisatie, het bestuur of wilt u iets weten over onze projecten? U kunt stichting STOER bereiken via de volgende gegevens.

 

Stichting STOER
Adres: Nieuw Schoonoord 2, 6881 TV Velp
Telefoon: 026-3611975 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: info@stichtingstoer.nl

 

Direct in contact met onze coördinator?
Kent u iemand of bent u iemand met een directe (hulp)vraag of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? In deze gevallen kunt u direct contact opnemen via 06-82202895 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).

 

Heeft u andere vragen, of wilt u zich ergens voor opgeven?
Heeft u andere vragen, of wilt u zich ergens voor opgeven (bijvoorbeeld voor de Dag van de Ouderen), stuurt u dan een mail naar onderstaand mailadres.
Wilt u dat stichting STOER telefonisch contact met u opneemt, dan kunt u een mail sturen naar onderstaand mailadres, met daarin uw naam en telefoonnummer, dan neemt een medewerker van stichting STOER contact met u op.
E-mail: info@stichtingstoer.nl

 


Portretten vrijwilligers en medewerkers:
© Marc Pluim Fotografie, Velp
Overige beelden: Wim de Knegt
Website © 2023, Neo en Co, Velp

Dag van de Mantelzorger
12 november 2022
Dag van de Vrijwilliger
7 december 2022

nieuwsbericht 30.11.2022

nieuwsbericht 28.11.2022

nieuwsbericht 20.10.2022

nieuwsbericht 07.10.2022
Dag van de Ouderen 2022 een groot succes!
Maandag 3 oktober 2022 werd bij Theothorne in Dieren de Dag van de Ouderen voor de senioren in Rheden en Rozendaal gevierd. Het organiserende comité had weer een mooi programma in elkaar gezet waar de ruim 200 bezoekers zichtbaar en hoorbaar van genoten. Om te beginnen van het kopje koffie of thee met een lekker petitfourtje.

Daarna was het de beurt aan publiekstrekker Wim Daniëls, wat een spreker is die man! Informatief, boeiend, herkenbaar en humoristisch wist hij het publiek te boeien en had hij de lachers op zijn hand. Hebt u vergeten een van zijn boeken te kopen, bij de Readshop in Dieren hebben ze er vast nog wat op voorraad.

Wilma Huijzers zong heel toepasselijk het lied “het Dorp” bij iedereen natuurlijk bekend door de vertolking van Wim Sonneveld. Tot slot zong het Middagkoor uit Velp nog een aantal mooie liedjes. De ochtend werd afgesloten met een gezellige lunch.

De bezoekers gingen tevreden naar huis. Hebt u de Dag van de Ouderen gemist, niet getreurd, volgend jaar op maandag 2 oktober 2023 is de volgende.

nieuwsbericht 05.09.2022
Dag van de Ouderen
De organisatie voor de Dag van de Ouderen in 2022 loopt op schema. Ook dit jaar hebben we een mooi programma voor u in petto. Op maandag 3 oktober bent u vanaf 10.00 van harte welkom bij Theothorne aan het Callunaplein 77 te Dieren. Alle senioren uit Rheden en Rozendaal zijn van harte welkom.

Dit jaar wel een hele speciale gast!  Wim Daniëls, onder andere bekend van het tv-programma Het Dorp, komt een voordracht geven. Dit wilt u toch niet missen?

Noteert u maandag 3 oktober vast in uw agenda? Meer informatie volgt binnenkort.

nieuwsbericht 02.07.2022
Rookmelders al geplaatst?
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders in uw huis te plaatsen. Heeft u ze al geplaatst? Wilt u meer informatie over het aanschaffen en/of plaatsen van de rookmelders, kijk dan op deze website.

 

 


Portretten vrijwilligers en medewerkers:
© Marc Pluim Fotografie, Velp
Overige beelden: Wim de Knegt
Website © 2023, Neo en Co, Velp