Wij zijn stichting STOER. Stichting STOER ondersteunt senioren met het langer gezond, vitaal en zelfstandig thuis wonen. We werken als kenniscentrum en netwerkpartner voor en in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over het ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. Van aanpassingen in uw woon- of leefsituatie tot en met (weer) onder de mensen komen en een leuke dagbesteding vinden.

Zoekt u actuele berichten? Kijk dan ook even bij onze rubriek agenda & nieuws.

STOER voert diverse projecten uit: Vitaal & Veilig Thuis, Vrijwillige ouderenadviseurs, Mijn Huis Mijn Toekomst. Ook organiseren we jaarlijks een activiteit voor de Dag van de Ouderen.

Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat we doen? En wat onze vrijwilligers voor u kunnen betekenen? We hebben de belangrijkste informatie op deze website voor u onder elkaar gezet.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Wilt u advies om uw huis  levensloopbestendig te maken? Wij helpen u (55plussers) graag op weg en geven u handige woontips. Ook kunt u een deel van de aanpassingen vergoed krijgen. Meer weten? Lees hier verder over Mijn Huis Mijn Toekomst.

Wilt u ook als 70plusser een totaalbeeld krijgen van uw woon- en leefsituatie? We gaan graag met u in gesprek over uw huidige situatie en met een blik op uw toekomst. Dit doen wij wijkgericht. Meer weten? Lees hier verder over Vitaal en Veilig Thuis.

Heeft u vragen rondom het ouder worden, en zoekt u iemand die uw vragen kan beantwoorden? Of zoekt u een luisterend oor? Onze vrijwillige ouderenadviseurs staan voor u klaar voor advies op maat, en met raad en daad. Meer weten? Lees hier verder over de vrijwillige ouderenadviseurs.

Ouder worden mag gevierd worden. Dat is precies wat we jaarlijks doen op de Dag van de Ouderen! In 2023 vieren de deze dag op maandag 2 oktober met een pakkend programma.
Meer weten? Lees hier verder  over de Dag van de Ouderen.

Met het project Vitaal & Veilig Thuis richten we ons op 70 plussers  in de gemeente Rheden en 75 plussers in de gemeente Rozendaal. 

Waarom is meedoen aan Vitaal & Veilig Thuis iets voor mij?
Vitaal & Veilig Thuis past bij u als u behoefte heeft aan een overzichtelijk totaalplaatje van uw woon- en leefsituatie. Woont u prettig? Hoe ziet u de toekomst? Wat heeft u nodig om langer gezond en zelfstandig thuis te wonen? Op deze vragen krijgt u antwoord, zodat u zeker weet hoe u ervoor staat.

Hoe gaat het in zijn werk:
 Inwoners (70+ of 75+) worden middels een brief van de gemeente uitgenodigd om mee te doen aan Vitaal & Veilig Thuis.
Als u meedoet komt een van onze speciaal getrainde vrijwilligers bij u thuis om met u in gesprek te gaan. Waar nodig krijgt u direct praktisch advies of wordt u doorverwezen.

Welk soort vragen worden er aan mij gesteld?
Om een totaalbeeld van uw situatie te krijgen, stellen we veel verschillende vragen. De thema’s die we samen met u bespreken zijn:

 • Wonen
 • Veiligheid
 • Gezondheid en welzijn
 • Sociale contacten
 • Daginvulling
 • Ondersteuning
 • Financiën
 • Blik op de toekomst

 

Wat gebeurt er met mijn antwoorden en gegevens?
De resultaten van het vraaggesprek en de bijbehorende informatie krijgt u later in een rapport thuisbezorgd, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.
Daarnaast gebruiken we uw antwoorden om de gemeente en andere samenwerkingspartners te adviseren. Dat doen we geanonimiseerd: niemand kan zien van wie de gegevens afkomstig zijn.
Uw antwoorden, en die van vele andere senioren in uw dorp en wijk, geven een goed beeld van de leefsituatie, behoeften en wensen van 70 of 75-plussers. Daardoor krijgen STOER en beiden gemeenten beter inzicht in wat er speelt bij de doelgroep.

Wat kost het om deel te nemen aan dit project?
U kunt gratis deelnemen aan Vitaal & Veilig Thuis – het kost u dus helemaal niets, behalve een beetje van uw tijd.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Vitaal & Veilig Thuis en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Door het ouder worden belandt u in een nieuwe levensfase. Dat roept veel vragen op. Het is niet altijd duidelijk hoe en door welke organisatie u het beste verder geholpen kunt worden. Onze Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) hebben elk hun eigen expertise – samen kunnen zij op vele vragen en thema’s antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Wanneer kan ik gebruik maken van een VOA?
Als u een vraag heeft over het ouder worden: van uw woonsituatie tot uw nalatenschap, van leuke activiteiten en hobby’s zoeken tot omgaan met verlies. Wij helpen u door met u ‘aan de keukentafel’ het gesprek aan te gaan en de echte vraag boven tafel te krijgen, zodat de voorgestelde oplossing goed bij u past.
Onze VOA’s zijn onafhankelijk, geschoold en hoeven niet binnen de kaders van een organisatie te denken. Hierdoor kunnen ze op de juiste wijze ondersteuning op maat bieden. Soms kunnen ze direct een antwoord op uw vraag geven, soms wijzen ze de juiste weg naar andere personen of instanties. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Wat kost het om gebruik te maken van een VOA?
De hulp en adviezen die u krijgt in een traject zijn voor u helemaal gratis.

Hoe ziet een traject met een VOA er uit?
Allereerst zoeken we op basis van uw vraag de juiste match met een van onze vrijwilligers: wie kan u het beste helpen op basis van zijn of haar expertise. Daarna volgen er een of meerdere gesprekken met u om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Zodra het plaatje compleet is, geven we u advies en verwijzen we eventueel door. Als uw vraag beantwoord is, sluiten wij het traject.

Voorbeelden

 • Ik ontvang rekeningen die ik niet begrijp. Wie kan mij adviseren?
 • Moet ik een testament opstellen of kan ik zelf een briefje schrijven?
 • Ik heb mijn partner verloren en voel me vaak eenzaam. Hoe kom ik weer meer onder de mensen?
 • Kan ik hulp krijgen bij een keukentafelgesprek?
 • Ik heb steeds meer moeite met traplopen in huis. Is hier een oplossing voor?
 • Waar en hoe vraag ik thuishulp aan?

Kan ik ook ‘voor’ of ‘namens’ iemand gebruik maken van een VOA?

Ook familie, vrienden en kennissen kunnen advies vragen aan een van onze vrijwilligers om iemand uit onze doelgroep te helpen. Neem daarvoor contact op, zodat wij goed de mogelijkheden met u kunnen doorspreken.

Wat is het verschil tussen de Vrijwillige Ouderenadviseurs en het Vitaal & Veilig Thuis project?
In het project Vrijwillige Ouderenadviseurs wordt u geholpen met een specifieke, meer diepgaande vraag waar maatwerk voor nodig is.
Vitaal & Veilig Thuis is eenmalig en draait om het totaalplaatje. Aan de hand van een speciaal ontwikkelde vragenlijst wordt uw leefsituatie in kaart gebracht.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Vrijwillige Ouderenadviseurs en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Veel senioren blijven graag in het huis waar ze al jaren wonen. Het project Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) helpt u uw woning levensloopbestendig te maken. Een speciaal getrainde vrijwilliger bekijkt uw huis met behulp van een checklist. Vervolgens krijgt u advies hoe u uw woning kunt aanpassen zodat hij geschikt blijft voor uw toekomst.

Aan welk soort verbeteringen moet ik denken bij Mijn Huis Mijn Toekomst?
Vooropgesteld: uw huis is uw huis. Binnen uw huis kunnen kleine ingrepen er al vaak voor zorgen dat u makkelijker en prettiger woont. Denk bijvoorbeeld aan de drempels letterlijk wegnemen, of zorgen dat u veiliger kunt douchen.

Is er subsidie beschikbaar voor verbeteringen in mijn huis?
Ja. Mijn Huis Mijn Toekomst is een stimuleringsproject waarbij de gemeente Rheden een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Dit heeft een aantal voordelen. U kunt langer genieten van uw comfortabele huis. U voorkomt mogelijke ongelukken. U krijgt subsidie voor de maatregelen die u treft. De gemeente betaalt 1/3 van de kosten met een maximum van € 650 per huishouden.

Wanneer kan ik meedoen?
U kunt meedoen als u in de gemeente Rheden woont en 55 jaar of ouder bent. Ook heeft u de afgelopen drie jaar geen gebruik gemaakt van Mijn Huis Mijn Toekomst.

Op welke manier meld ik me aan?
U kunt zich via de gemeente Rheden aanmelden. Stichting STOER krijgt van de gemeente de namen door van wie geïnteresseerd is in ons project. Dit kan via www.rheden.nl/mhmt of via de antwoordkaart in de folder. Deze folder kunt u bij STOER opvragen.

Welke rol speelt stichting STOER?
Stichting STOER helpt u met advies over welke ingrepen er in uw situatie mogelijk zijn om langer thuis te kunnen wonen. Wij helpen u met een speciale checklist, om iedere ruimte in uw huis in kaart te brengen om zo verbetermaatregelen aan u voor te stellen. Op de checklist staat per woningaanpassing een normbedrag. Achteraf stelt de vrijwilliger vast of u de maatregelen heeft uitgevoerd en wordt bij akkoord het bedrag door de gemeente uitbetaald.

Hoe zit het als ik een woning huur?
In de regel moet u eerst contact opnemen met uw verhuurder voordat u aanpassingen in uw woning doet of laat doen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Mijn Huis Mijn Toekomst en staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Jaarlijks vieren we in Nederland op 1 oktober het ouder worden. Stichting STOER organiseert op die dag een leuke activiteit voor senioren in ons werkgebied. Ieder jaar staat er op deze dag een ander thema centraal die aansluit bij de doelgroep ouderen.

In 2020 kon de Dag van de Ouderen in verband met corona helaas niet doorgaan. In de jaren daarna genoten bij Theothorne in Dieren jaarlijks ongeveer 100 ouderen van een gezellige ochtend (met onder andere een lezing) en daarna was er een lunch met muzikale omlijsting.

Wilt u zich aanmelden voor de komende Dag van de Ouderen? Dat kan via de aanmeld-button. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Heeft u andere vragen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en een mail te sturen via onderstaande contact-button:

Dag van de Ouderen 2023

Stichting STOER is niets zonder haar vrijwilligers. Zij maken de projecten van STOER mogelijk en zetten zich al lange tijd in om senioren in Rheden en Rozendaal langer vitaal en zelfstandig thuis te laten wonen. Onze vrijwilligers hebben elk hun expertise en maken vaak ook zelf deel uit van onze doelgroep. Daardoor weten zij precies wat er speelt en kunnen ze op basis van hun eigen ervaring en levenswijsheid aansluiten.

Onze vrijwilligers ontvangen regelmatig specifieke trainingen om goed voorbereid te zijn op wat zij kunnen tegenkomen – en natuurlijk om ervoor te zorgen dat onze projecten steeds van hoge kwaliteit zijn. Maar bovenal gaat het om de inzet en enthousiasme die onze vrijwilligers iedere dag aan de dag leggen.

Vrijwilligerswerk is onbetaald en onverplicht, maar niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk wordt gedaan ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen, in georganiseerd verband. Het kan een aanvulling zijn op professionele inzet, maar niet een vervanging hiervan.

STOER waardeert haar vrijwilligers, dit uit zich onder andere door:

 • scholing en deskundigheidsbevordering
 • ondersteuning en begeleiding door de (professionele) coördinator
 • reiskostenvergoeding
 • onkostenvergoeding
 • maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten
 • attenties tijdens feestdagen en verjaardagen

Bart Muis

Ineke van Essen

Henny Kemp

Petra Wolfert-Marstendorp

Marjan Hoeksema

Mieke van Lieshout

Riekje Linnenbank

Debbie van Driel

Klaas Masselink

Willy Reinten

Hetty Baltus

Liesbeth Reynders

Hein Hoek

Corrie Boom

Wilt u het verschil maken? Vindt u het fijn om ouderen handvatten te geven en een luisterend oor te bieden? Word dan vrijwilliger bij stichting STOER. Samen met onze andere vrijwilligers draagt u bij aan dat senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Voor de projecten van STOER zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Een veelzijdige en zinvolle functie, waarin u uw eigen agenda kan beheren. Zou vrijwilliger worden iets voor u zijn? Hier vindt u meer informatie over wat vrijwilliger worden bij stichting STOER precies betekent.

Wat vragen wij?

STOER biedt boeiend, uitdagend en afwisselend vrijwilligerswerk die veel voldoening geeft. Daarvoor vragen wij mensen die het volgende kunnen bieden:

 • sociaal en betrouwbaar
 • goed kunnen samenwerken op basis van heldere afspraken
 • affiniteit met de doelgroep ouderen
 • inlevingsvermogen
 • minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar voor het afleggen van een huisbezoek
 • minimaal 1 x per maand beschikbaar voor vrijwilligersoverleg 
 • digitaal vaardig
 • vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige gegevens
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd
 • bereidheid tot het volgen van (bij)scholing

STOER heeft een eigen vrijwilligersbeleid. Met de vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Wat bieden wij?

 • scholing en deskundigheidsbevordering
 • ondersteuning en begeleiding door de (professionele) coördinator
 • reiskostenvergoeding
 • onkostenvergoeding
 • maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten (delen van elkaars kennis en kunde, en gezelligheid)
 • attenties tijdens feestdagen en verjaardagen
 • vrijwilligersverzekering

Wij zijn op zoek naar:

Huisbezoekers die voor het project Vitaal & Veilig Thuis op huisbezoek willen bij de senioren in Rheden en Rozendaal. Tijdens het huisbezoek gaat u met de bewoner in gesprek en wordt de thuissituatie in kaart gebracht met behulp van een handige vragenlijst.
Bezorgers voor het rondbrengen van de adviesrapporten, en andere informatie, bij de deelnemers aan Vitaal & Veilig Thuis.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs die senioren en hun naasten ondersteunen bij hun vragen, een luisterend oor bieden, ze doorverwijzen en waar nodig bemiddelen.
Consulenten Mijn Huis Mijn Toekomst die 55+ers in de gemeente Rheden adviseren aan de hand van een checklist over woningaanpassingen.                                                                                                                                                                                        Administratieve duizendpoot die het leuk vindt om op ons kantoor verschillende hand- en spandiensten te verrichten, ter ondersteuning van de onze projectondersteuner.

 

Heeft u interesse in één of meerdere van deze vrijwilligerstaken?
Dan kunt u contact opnemen met Heidi Nusselder via info@stichtingstoer.nl of telefonisch via 06-11608924.
Of u kunt per mail contact opnemen via onderstaande contact-button:

Het doel van stichting STOER is het activeren en initiëren van vrijwilligersprojecten ten behoeve van zelfstandig wonende senioren. Alle projecten van de stichting hebben een preventief karakter.

Het doel is om senioren zo lang mogelijk in hun eigen- woon- en leefomgeving te kunnen laten wonen door het verstrekken van informatie, advies en eventuele doorverwijzing. Centraal hierbij staat de visie dat de inwoners van beide gemeenten heel goed in staat zijn voor zichzelf en voor hun (kwetsbare) medeburgers op te komen en te zorgen.

STOER is een zelfstandige stichting met eigen taken, verantwoordelijkheden en middelen. Voor de uitvoering van de diverse projecten ontvangt stichting STOER jaarlijks subsidie van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Hieronder vindt u een overzicht van onze vrijwillige bestuursleden en onze professionele medewerkers. 

Gerda van de Beeten
voorzitter
info@stichtingstoer.nl
(06) 21 56 75 47

Gerda Teunissen Van Manen
secretaris
info@stichtingstoer.nl
(06) 20 47 47 08

Ruud Kalse
penningmeester
info@stichtingstoer.nl
(06) 81 20 62 30

 

Vanuit het bestuur van stichting STOER zijn de volgende documenten beschikbaar:

Jaarplan 2022/2023

​Jaarverslag 2022
​Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Heidi Nusselder
coördinator
heidinusselder@stichtingstoer.nl
(06) 11 60 89 24

Wilma Huijzers
projectmedewerker
info@stichtingstoer.nl
(06) 82 20 28 95

Heeft u een verzoek gericht aan de organisatie, het bestuur of wilt u iets weten over onze projecten? U kunt stichting STOER bereiken via de volgende gegevens.


Stichting STOER
Adres: Nieuw Schoonoord 2, 6881 TV Velp
Telefoon: 026-3611975 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: info@stichtingstoer.nl


Direct in contact met onze coördinator?
Kent u iemand of bent u iemand met een directe (hulp)vraag of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? In deze gevallen kunt u direct contact opnemen via 06-11608924 of 06-82202895 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).


Heeft u andere vragen?
Heeft u andere vragen, stuurt u dan een mail naar onderstaand mailadres. Wilt u dat stichting STOER telefonisch contact met u opneemt, dan kunt u een mail sturen naar onderstaand mailadres, met daarin uw naam en telefoonnummer, dan neemt een medewerker van stichting STOER contact met u op.
E-mail: info@stichtingstoer.nl


Wilt u zich aanmelden voor de Dag van de Ouderen?
Wilt u zich opgeven voor de komende Dag van de Ouderen? Stuurt u dan een mail naar onderstaand mailadres, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
E-mail: administratie@stichtingstoer.nl

 


Portretten vrijwilligers en medewerkers:
© Marc Pluim Fotografie, Velp
Overige beelden: Wim de Knegt
Website © 2023, Neo en Co, Velp

Start 70+ huisbezoeken in Velp Zuid: Maanden juni,  juli, augustus 2023

Dag van de Ouderen: Maandag 2 oktober in Dieren

 

nieuwsbericht 21 augustus 2023

nieuwsbericht 30 juni 2023

nieuwsbericht 28.11.2022

nieuwsbericht 20.10.2022

nieuwsbericht 07.10.2022
Dag van de Ouderen 2022 een groot succes!
Maandag 3 oktober 2022 werd bij Theothorne in Dieren de Dag van de Ouderen voor de senioren in Rheden en Rozendaal gevierd. Het organiserende comité had weer een mooi programma in elkaar gezet waar de ruim 200 bezoekers zichtbaar en hoorbaar van genoten. Om te beginnen van het kopje koffie of thee met een lekker petitfourtje.

Daarna was het de beurt aan publiekstrekker Wim Daniëls, wat een spreker is die man! Informatief, boeiend, herkenbaar en humoristisch wist hij het publiek te boeien en had hij de lachers op zijn hand. Hebt u vergeten een van zijn boeken te kopen, bij de Readshop in Dieren hebben ze er vast nog wat op voorraad.

Wilma Huijzers zong heel toepasselijk het lied “het Dorp” bij iedereen natuurlijk bekend door de vertolking van Wim Sonneveld. Tot slot zong het Middagkoor uit Velp nog een aantal mooie liedjes. De ochtend werd afgesloten met een gezellige lunch.

De bezoekers gingen tevreden naar huis. Hebt u de Dag van de Ouderen gemist, niet getreurd, volgend jaar op maandag 2 oktober 2023 is de volgende.

nieuwsbericht 05.09.2022
Dag van de Ouderen
De organisatie voor de Dag van de Ouderen in 2022 loopt op schema. Ook dit jaar hebben we een mooi programma voor u in petto. Op maandag 3 oktober bent u vanaf 10.00 van harte welkom bij Theothorne aan het Callunaplein 77 te Dieren. Alle senioren uit Rheden en Rozendaal zijn van harte welkom.

Dit jaar wel een hele speciale gast!  Wim Daniëls, onder andere bekend van het tv-programma Het Dorp, komt een voordracht geven. Dit wilt u toch niet missen?

Noteert u maandag 3 oktober vast in uw agenda? Meer informatie volgt binnenkort.

nieuwsbericht 02.07.2022
Rookmelders al geplaatst?
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders in uw huis te plaatsen. Heeft u ze al geplaatst? Wilt u meer informatie over het aanschaffen en/of plaatsen van de rookmelders, kijk dan op deze website.

 

 


Portretten vrijwilligers en medewerkers:
© Marc Pluim Fotografie, Velp
Overige beelden: Wim de Knegt
Website © 2023, Neo en Co, Velp